top of page

Otkrijte
HEBREJSKA JEVANĐELJA
iz Sefarada!

Hebrejska Jevanđelja Srbija

Srpski prevodi hebrejskih jevanđelja su u toku. Mark je završen i dostupan je za preuzimanje ispod. Nekoliko kratkih video zapisa o hebrejskim jevanđeljima je takođe dostupno sa srpskim titlovima. Vaša pitanja i komentare možete slati na Hebrejskajevandjeljasrbija@gmail.com

  • Facebook
  Facebook
  • Youtube
  YouTube
Hebrejsko Jevanđelje po Marku

Hebrejsko Jevanđelje po Marku

Po prvi put u 5 vekova, predstavljamo srpski prevod engleskog prevoda autentičnog hebrejskog Jevanđelja po Marku, zajedno sa stvarnim rukopisnim dokazima za hebrejsko poreklo Jevanđelja po Marku!

DA LI JEŠUA (ISUS) ZAISTA NIJE MOGAO DA ČINI ČUDA_ (MARKO 6_5)

Kratki video zapisi o hebrejskom jevanđelju po Marku

Video zapisi sa srpskim titlovima. Steknite uvid i učite iz hebrejskih jevanđelja! Naučite kako hebrejska jevanđelja rješavaju kontradikcije!

Još prevoda je u toku. Pretplatite se za buduća ažuriranja.

Click For

Language

Language
bottom of page