top of page

Otkrijte
HEBREJSKA JEVANĐELJA
iz Sefarada!

Marko

Po prvi put u 5 vekova, predstavljamo srpski prevod engleskog prevoda autentičnog hebrejskog Jevanđelja po Marku, zajedno sa stvarnim rukopisnim dokazima za hebrejsko poreklo Jevanđelja po Marku!

Hebrejsko Jevanđelje po Marku

Marko – prepisan iz Vat. Ebr. 100, fol. 47v

Prikaži Rukopise - Marko

Možemo li nešto naučiti iz ovog hebrejskog Jevanđelja po Marku? Apsolutno!

U uvodu prevoda razmatramo sledeće teme:

Marko 1:1 – Da li je ovo „početak Jevanđelja“?? Zar nije bilo Jevanđelja u starozavetnim vremenima??

Marko 15:34 – Da li je Ješua na krstu govorio aramejski ili hebrejski??

Marko 9:20 – Da li je Jevanđelje po Marku prvobitno napisano na grčkom ili hebrejskom??

Marko 6:5 – Da li Ješua „nije mogao da čini čuda“??

Preuzmite prevod da biste saznali!

Još prevoda je u toku. Pretplatite se za buduća ažuriranja.
Anchor 1

Click For

Language

Language

Discover the
HEBREW GOSPELS
from Sepharad

bottom of page