top of page

Otkrijte
HEBREJSKA JEVANĐELJA
iz Sefarada!

Jovan

Uzbuđeni smo što možemo da podelimo sa vama prvi prevod na srpski jezik autentičnog hebrejskog rukopisa Jovana! (nastavak dole...)

Hebrejsko Jevanđelje po Jovanu

Johanan - prepisan iz Vat. Ebr. 100, fol. 117v.

Prikaži Rukopise - Jovan

Možemo li nešto naučiti iz ovog Hebrejskog Jevanđelja po Jovanu? Itekako!

U uvodu prevoda razmatramo sledeće teme:

Jovan 1:1 – Da li Jevanđelje po Jovanu opisuje Ješuu kao Reč ili Sina?

Jovan 1:11-12 – Da li Jevanđelje po Jovanu podučava teologiju zamene?

Jovan 1:14 – Da li je Jevanđelje po Jovanu prvobitno napisano Jevrejima ili neznabošcima?

Jovan 1:14 – Da li je Ješua Elohim, zasnovano na hebrejskom Jevanđelju po Jovanu?

Jovan 11:2 – Da li je Jevanđelje po Jovanu prvobitno napisano na grčkom ili hebrejskom?

Jovan 19:39-40 – Zašto bi se žene vratile da pomažu Ješuino telo tri dana nakon što je Nikodim to već učinio!?

Preuzmite prevod da biste saznali!"

Još prevoda je u toku. Pretplatite se za buduća ažuriranja.
Anchor 1

Click For

Language

Language

Discover the
HEBREW GOSPELS
from Sepharad

bottom of page