top of page

Otkrijte
HEBREJSKA JEVANĐELJA
iz Sefarada!

Kratki video zapisi o hebrejskom jevanđelju po Marku

Da li je Ješua (Isus) govorio hebrejski ili aramejski na krstu? (Marko 15:34)

Da li je Ješua (Isus) govorio hebrejski ili aramejski na krstu? (Marko 15:34)

Da li Ješua (Isus) zaista nije mogao da čini čuda? (Marko 6:5)

Da li Ješua (Isus) zaista nije mogao činiti čuda? (Marko 6:5)

Video zapisi sa srpskim titlovima. Steknite uvid i učite iz hebrejskih jevanđelja! Naučite kako hebrejska jevanđelja rješavaju kontradikcije!

Još prevoda je u toku. Pretplatite se za buduća ažuriranja.

Click For

Language

Language
bottom of page